PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE KASDIENPOAKCIJA.LT TAISYKLĖS

 

I. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

 

1. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Interneto Svetainėje kasdienpoakcija.lt siūlomų įsigyti prekių ir paslaugų neteikia ir neparduoda, t.y.svetainė  nėra šių prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas. Prekės pardavėjas (paslaugos teikėjas) yra nurodytas prie kiekvienos Interneto Svetainėje siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos.

2. Atstovavimas. kasdienpoakcija.lt veikia kaip pardavėjo ar paslaugų teikėjo atstovas atstovavimo sutarčių pagrindu ir visas sutartis su trečiaisiais asmenimis sudaro atstovaujamojo vardu ir sąskaita.

3. Sutarties forma. Visos sutartys interneto svetainėje kasdienpoakcija.lt yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Svetainė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu
Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

4. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai pirkėjas atlieka Taisyklių 9 punkte nurodytus veiksmus ir avansu sumoka Bendrovei prekės (paslaugos) kainą. Bendrovei gavus mokėjimą, pirkėjui šio nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

5. Veiksmai, atliekami sudarant sutartį. 1. Interneto svetainėje išsirinkti pasiūlymą; 2. Pirkėjas privalo perskaityti ir išsamiai susipažinti su interneto svetainėje pateikta informacija apie konkretų pasiūlymą; 3. Jeigu pirkėjas, susipažinęs su šia informacija, ketina sudaryti sutartį, jis turi interneto svetainėje paspausti nuorodą „Pirkti”; 4. Pateiktoje formoje pirkėjas turi nurodyti ketinamų įsigyti kuponų kiekį ir savo el. pašto adresą; 5. Pasirinkti mokėjimo būdą ir atlikti mokėjimą už pasirinktą kuponą avansu.

6. Sutarties įsigaliojimas. Elektronine forma interneto svetainėje sudaroma sutartis įsigalioja nuo to momento, kai kasdienpoakcija.lt per nustatytą laiką gauna tam tikrą užsakymų skaičių (atidedamoji sąlyga). Jeigu aukščiau nurodyta sąlyga neįvyksta, t.y. jei per nustatytą terminą kasdienpoakcija.lt negauna atitinkamo užsakymų skaičiaus, kuris yra nurodytas kiekviename pasiūlyme, sutartis neįsigalioja ir nesukuria jos šalims jokių teisių ir pareigų. Šiuo atveju kasdienpoakcija.lt ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas grąžina pirkėjams visą šių sumokėtą kainą. Ši sutarties įsigaliojimo sąlyga yra esminė elektronine forma interneto svetainėje sudaromų sutarčių sąlyga.

7. Informacijos suteikimas. Prieš sudarant sutartį interneto svetainėje pirkėjui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios prekės ar paslaugos pardavėją (paslaugų teikėją), daikto ar paslaugos pagrindines savybes, pardavimo kainą, daikto pristatymo kainą ir tvarką (jeigu daiktas bus pristatomas), mokėjimo tvarką, pirkėjo teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Prireikus, pirkėjas turi teisę tiesiogiai kreiptis į pardavėją (paslaugos teikėją) su prašymu suteikti papildomą informaciją.

8. Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje nurodytą kasdienpoakcija.lt, arba kasdienpoakcija.lt įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.

9. Klaidų taisymas. Pirkėjas, pastebėjęs kasdienpoakcija.lt pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai kasdienpoakcija.lt el. paštu info@kasdienpoakcija.lt arba telefonu +37062552525 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą Jums bus suteikta Jūsų nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

10. Duomenų naudojimo tikslas. kasdienpoakcija.lt interneto svetainėje pateikti duomenys apie pirkėją yra naudojami tik sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis rinkodaros tikslais kasdienpoakcija.lt turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo sutikimą.

11. Prekių bei paslaugų kokybė. kasdienpoakcija.lt nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Prekių ir paslaugų kokybę garantuoja konkrečios prekės pardavėjas ar paslaugos teikėjas.

12. Teisė atsisakyti sutarties. Remiantis galiojančiais teisės aktais pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti interneto svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui ar paslaugos teikėjui per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas) ar sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos). Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotės apsaugas, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Daiktų pirkimo – pardavimo atveju pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.

 

II. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato bendrąsias interneto svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas. kasdienpoakcija.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo interneto svetainėje.

2. Kasdienpoakcija.lt teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 patvirtintomis „Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklėmis“, bei kitais galiojančiais teisės aktais.

 

Kęstutis Merkelevičius
Veiklos kodas: (322) – G18 – 239
Adresas: Savanorių 206, Kaunas
PVM kodas: LT100007052216

Facebook